Belangrijke documenten

opengeslagen boek met info over vzo

Op deze pagina staan documenten die belangrijk zijn voor de bedrijfsvoering van bewonersondernemingen, wijk- en buurtcentra.U kunt ze downloaden of online lezen.
Heeft u documenten die op deze bladzijde thuishoren stuur ze -met een beknopte toelichting naar naar info@vzo-alkmaar.nl
Het Vzo stelt uw bijdrage erg op prijs. Het delen van informatie maakt de bewonersonderneminge, buurt- wijk- en ontmoetingscentra sterker.
Ziet u informatie die niet klopt of achterhaald is laat het weten.

Noodverordening 14 oktober 2020

De veiligheidregio Noord Holland heeft naar aanleiding van de aangescherpte maatregelen van de Rijksoverheid een herziene noodverordening (14 oktober 2020) uitgebracht.

Protocol, richtlijnen koorsector (3-10-2020)

Met ingang van 29 september 2020 is het aantal personen dat in een binnenruimte of buitenruimte samen mag komen beperkt. Muziekrepetities zijn toegestaan voor maximaal 30 personen in een binnenruimte en maximaal 40 personen in een buitenruimte. Je vindt in het Protocol/aanvullende richtlijnen voor de koorsector gedetailleerde informatie.

Noodverordening september 2020

De veiligheidregio Noord Holland heeft naar aanleiding van de aangescherpte maatregelen van de Rijksoverheid een herziene noodverordening uitgebracht.


Beleidsnota Outreachend Jongerenwerk

Met dit nieuwe beleidskader wil de gemeente talentontwikkeling, outreachend jongerenwerk en jongerencoaching -nog meer- als sterke preventieve basisvoorziening in de gemeente Alkmaar positioneren. Zo wil de gemeente overlast en inzet van dure (jeugd)zorg verder beperken.


Format subsidieaanvraag

Het Vzo heeft een subsidieaanvraag- en verantwoordingsformulier ontworpen. Het formulier draagt bij aan een eenduidige manier van het indienen van subsidieaanvragen. U kunt het formulier hier downloaden. Formulier download_ 1 is het lege formulier, formulier download_2 is een voorbeeld fomulier, gevuld met cijfers.


Subsidie en noodfonds corona-crisis

Uit de subsidieaanvragen blijkt dat er tussen het gewenste bedrag en het beschikbare budget een verschil zit van € 600.000,- (tekort). Het kan zijn dat de aanvragen beïnvloed werden door de financiële gevolgen van de coronacrisis. Er is een noodfonds waar in voorkomende gevallen een beroep op gedaan kan worden. Om daarvoor in aanmerking te kunnen komen moet voor 14 september een crisisbegroting worden ingediend. Klik hier om de regels voor het indienen van een crisisbegroting te bekijken.


Nadere Regels bewonersondernemingen

Beleidsregels zijn een soort richtlijn en beschrijven hoe de gemeente Alkmaar een bevoegdheid uitvoert. Nadere regels zijn een uitwerking van beleidsregels. Subsidieverlening is zo'n beleidsregel. Voor de subsidieverlening aan bewonersondernemngen, buurt- en wijkcentra bestonden geen specifieke regels. Samen met twee beleidsmedewerkers van de gemeente Alkmaar hebben de deelnemers aan het Vzo gewerkt aan het opstellen van nadere regels, subsidieverlening aan bewonersondernemingen, wijk- en buurtcentra. Op 12 mei 2020 heeft het college van Burgemeester en Wethouders de nadere regels vastgesteld. Klik hier om het document te lezen of te downloaden