kop website met alle logo's van de deelnemers

De Alkmaarse buurt- en wijkcentra zijn gesloten volgens de richtlijnen van het RIVM.Hoewel de activiteiten niet doorgaan, houden de sociaal cultureel werkers en de vrijwilligers wel contact vaste bezoekers/deelnemers aan de activiteiten en zijn zij bereikbaar voor vragen van wijkbewoners. Dit is doormiddel van telefonisch contact, een bezoekje op afstand en ook hebben de bezoekers contact met elkaar via whatsapp.
Organisatie Aanbod Bereikbaarheid
Oudorp: Wijkcentrum de Oever en de Wachter
 • Wijkcentrum De Oever en De Wachter zijn bereikbaar voor vragen van buurtbewoners. Vanuit Voor Mekaar proberen we deze vragen die binnenkomen zoveel mogelijk telefonisch en per mail op te pakken maar dit lukt uiteraard niet altijd (denk bv aan mensen die de taal slecht beheersen, mensen met licht verstandelijke beperking, een zeer slechtziende mevrouw, etc). Met hen vinden nog wel fysieke afspraken plaats, uiteraard volgens protocol.
 • Wanneer er mensen zijn die het prettig vinden dat zij wekelijks (of andere frequentie) gebeld worden voor een praatje dan kan dat ook worden aangegeven bij De Oever en De Wachter. Dan kunnen we hen meenemen in de belrondes die we doen (met mensen die normaal gesproken naar ons toekomen voor een activiteit of gebruik maken van de max mobiel o.i.d.)
 • Het Odensehuis, voor mensen met geheugenproblemen en beginnende dementie, vindt iedere dinsdagmiddag plaats in De Oever tussen 12.00 en 16.00 uur. Men moet zich hiervoor wel van te voren aanmelden.
 • In de Wachter komen wekelijks 6 dames; zij behoren tot een kwetsbare groep door dementie en/of eenzaamheid.
 • Op donderdag is er dagbesteding voor cliënten van de Waerden. 4 maal per week huiskamer voor de kwetsbare jongeren. In aangepaste vorm
 • De Wachter organiseert een speurtocht door de wijk met Pasen, wat men zelf kan uitvoeren, op afstand en buiten.
 • Voor kids. en een speurtocht voor ouderen, om tijdens een wandeling uit te kunnen voeren.
De Oever is iedere werkdag telefonisch bereikbaar tussen 9.00 en 13.00 uur. Daarnaast per mail. (072) 5117311, info@voormekaaroudorp.nl De Wachter is maandag, dinsdag en donderdag bereikbaar; in ieder geval tussen 11.00 en 15.00 uur 06 23785005, scw@buurthuisdewachter.nl Odensehuis bereikbaar via (072) 5117311, odensehuis@de-oever.nl
Buurthuis Oud Overdie Voor Buurthuis Oud Overdie geldt dat wij elke dag (beperkt) geopend zijn van 9:00 - 14:00uur Hierbij gaat het voornamelijk om telefonisch en digitaal contact. Persoonlijk contact kan op afspraak. Voor de jeugd is de huiskamer elke dag, (op inschrijving!!!), geopend tussen 14:30 en 16:30uur. Op vrijdag is de huiskamer geopend van 14:30 tot 18:30uur. Coornhertkade 106 1813 VZ Alkmaar Tel. 072-5403388 E-mail: Info@buurthuisoudoverdie.nl
De Sociëteit (Luttik Oudorp) Gesloten, in elk geval tot de volgende persconferentie/begin maart. Zakelijk leider/sociaal cultureel werker zijn bereikbaar. Hulp om de Hoek gaat ook door, al beperken we zoveel mogelijk het contact (d.w.z. geen huisbezoek) Sociëteit/Jokelien is bereikbaar op: 072 5114715 / societeit@binnenstadscentrum.nl Scw Sociëteit (Tanja Schermerhorn): 0618610808/ scwsocieteit@binnenstadscentrum.nl Hulp om de hoek: te bereiken op het telefoonnummer van De Sociëteit: 072 5114715 Voor info zie ook https://hulpomdehoek.nl/:info@hulpomdehoek.nl
De Rekere 2.0
 • De sociaal cultureel werker is maandag, dinsdag en woensdag bereikbaar voor diverse vragen. 
 • De budgetcoach werkt door vanuit het wijkcentrum. In plaats van op locatie is er op de week een live sessies via facebook om met mensen in contact te komen die vragen hebben op het financiële gebied. 
 • Tevens hebben wij acties opgezet om met mensen in contact te komen zoals een gedichtenwedstrijd (ook online). Hieruit hebben al een aantal mensen contact met ons opgenomen voor een luisterend oor. En er is een blog in de wijkkrant noord van de budgetcoach. 
 • Schoonmaak prikacties in de wijk gaan ook door. Zelfs nu elke week i.p.v. 1 x in de maand, omdat 1 wijkbewoonster hier dankbaar gebruik van maakt voor een contactmoment met ons. 
renske.pijpelink@derekere2.nl (sociaal cultureel werker) 072 750 45 36 06 82 84 22 29 
De Eenhoorn Telefonisch en per email bereikbaar scw@binnenstadscentrum.nl (sociaal cultureel werker)
Ontmoetingscentrum De Rietschoot
 • Telefonisch en per email bereikbaar Voor de jeugd is de huiskamer elke dinsdag en donderdag (op inschrijving!!!), '
 • geopend tussen 13:30 en 16:30uur. Op vrijdag is de huiskamer geopend van 14:00 tot 20:30uur. 
 • Daarnaast is er de mogelijkheid voor het houden van condoleance en/of uitvaartplechtigheid (max 50 personen) 
pietverweel3@gmail.com 072 561 55 95/ 06 4229 2010 
Mare Nostrum Telefonisch en per email bereikbaar Sociaal cultureel werkers: Mandy Verresen is maandag t/m woensdag telefonisch bereikbaar op 06-12 15 00 27 mailadres:scw2@wcmn.nl 
Thuis in Overdie Vrouw en Kracht

Geen open inloop maar via de telefoon en mail kunnen afspraken worden gemaakt. Sowieso via de mail en telefoon dagelijks bereikbaar. 

 •  Wijkinfotafel is van ma. t/m vrijdag (10.00 – 12.00 uur) bereikbaar voor vragen van wijkbewoners. Ook kan op dezelfde tijden met de Wijkinfotafel worden gechat (www.rcodehoofdzaak.org). 
 •  Project Wij in de wijk: regelmatig de wijk in en actief bij bewoners aanbellen met de vraag hoe het gaat. Omarming van het initiatief van de Alkmaarse Coalitie Tegen Eenzaamheid: Niemand staat alleen,
 • Tweemaal daags ontmoeting voor mensen met een psychische kwetsbaarheid (‘huiskamer’ van beschermd wonen) van 11.30 – 12.30 uur en van 19.30 – 20.30 uur, ma. t/m vrijdag. 
 •  De hele week door (gekantelde) dagbestedingsactiviteiten voor mensen met een psychische kwetsbaarheid en verstandelijke beperking
 •  Maandagochtend van 10.00 uur tot 11.30 uur ontmoeting van oudere (migranten) mannen. 
 •  Maandagochtend online Pilates voor vrouwen. 
 •  Woensdagochtend online Huiskamer voor vrouwen: bespreking thematische onderwerpen 
 • Woensdagmiddag Knutselmiddag voor kinderen van 4 – 8 jaar
 •  Woensdagmiddag Sport- en Spelmiddag voor kinderen van 8 – 12 jaar.
 • Doordeweeks training van wijkbewoners voor gebruik/deelname aan online- programma’s en webinars.
 • Vrijdags: Overdie Schept Op, bereiding van 40 tot 50 maaltijden voor wijkbewoners. Maaltijden worden afgehaald en enkele thuisbezorgd. 
 •  Voorbereiding van online theaterprogramma voor Internationale Vrouwendag en later in de maand voor kinderen. 
 •  VROUWenKRACHT heeft nog steeds contact met iedereen en iedereen kan bij ons terecht met problemen of (hulp)vragen. Wij hebben nu voor de vrouwen op maandag online Pilates les van 11 tot 12 .00. Wij zijn blij om te zien dat vrouwen hiermee overweg kunnen en dat ze aan de activiteiten volop meedoen. Zoals jullie wellicht weten vieren wij ook elk jaar Vrouwendag. Ook dit jaar willen wij dit gewoon door laten gaan, maar dan wel online. Het programma zullen wij met jullie delen wanneer het klaar is.
Houriya Abbou Sociaal Cultureel Werker T:06- 45003533 / 072 5402499 E: houriya scw@thuisinoverdie.nl W : www.thuisinoverdie.niet 
Wijkcentrum Daalmeer
 • Besloten dagbesteding voor onze deelnemers van Samenwerken op maat loopt door. Op maandag, dinsdag en woensdag. 
 •  Voor Mekaar Daalmeer (het informatiepunt/ verbindpunt) is geopend op woensdag- en donderdagochtend van 09.00-12.00 uur. Een vrijwilliger staat klaar voor de wijkbewoners met vragen op welk gebied dan ook. Indien nodig wordt er ondersteuning gevraagd van een cliëntondersteuner (medewerker van Mee & de Wering, Humanitias Noord- Kennemerland of WonenPlus Alkmaar)
spw@wijkcentrumdaalmeer.org (sociaal cultureel werker) Bereikbaar: Maandag t/m donderdag dag van 8.00 tot 16.00 T: 072- 5617618 Momenteel is het geen open inloop maar is het wenselijk van tevoren een afspraak te maken.
Overdie Ontmoet Telefonisch en per email bereikbaar info@overdieontmoet.org 0624393414

Organisatie Aanbod Bereikbaarheid
WonenPlus Alkmaar
 • Boodschappenservice; een vrijwilliger doet boodschappen en brengt deze naar de mensen thuis.
 • Buitenklussen; een vrijwilliger doet klusjes om het huis. Alles volgens de richtlijnen van het RIVM en dus op gepaste afstand.
 • Een luisterend oor bieden, een praatje maken en meedenken bij vragen via de telefoon
 • WonenPlus belt zelf met abonnees om te vragen hoe het gaat en mensen kunnen zelf naar het servicepunt bellen.
Servicepunt WonenPlus Alkmaar: maandag t/m vrijdag van 9.30 tot 12.30 uur (072) 512 27 11 - info@wonenplusalkmaar.nl
WelzijnWonenPlus (voorheen RSWP) voor Graft-De Rijp, Schermer en Oterleek
 • Vervoer naar vaccinatielocatie en ander noodzakelijk vervoer
 • Hulp bij lastige vragen en formulieren
 • Boodschappenhulp
 • Vriendschappelijke huisbezoeken, samen wandelen en telefonisch contact.
 • Tuinklusjes
schermergraftderijp@welzijnwonenplus.nl https://welzijnwonenplus.nl/ Telefonisch: 0299 820 139 (laat een bericht achter en wij bellen terug)
Mangelzorgcentrum

Vanuit het Mantelzorgcentrum worden diensten zoveel mogelijk digitaal (via beeldbellen) en telefonisch aangeboden

 • Iedere maandag een (digitaal) spreekuur met de mantelzorgmakelaar van 15.00 tot 17.00 uur. Mantelzorgers kunnen vragen stellen over uiteenlopende zaken als zorg, financiën en werk.
 • Op dinsdag is er (digitale) koffietijd met de consulent van 10.00 tot 11.00 uur
 • Respijtzorg: mantelzorgers worden nog steeds vervangen door de respijtvrijwilligers.
 • Ook het wandelen met de consulent verloopt goed en is een welkome ondersteuning
 • Mantelzorgers die dit willen omdat zij zich eenzaam/angstig voelen worden regelmatig gebeld, waar nodig wordt extra zorg aangevraagd of steun ingezet
 • Mantelzorgers kunnen nog steeds terecht met vragen voor de mantelzorgmakelaars, ook buiten het spreekuur om.

Mantelzorgers kunnen zich voor beide digitale activiteiten aanmelden via info@mantelzorgcentrum.nl of een kijkje nemen op onze website (agenda).

Daarnaast bieden we mantelzorgers nog steeds aan om gebeld te worden door ons. Gewoon, voor een praatje. Zij kunnen zich hiervoor aanmelden via info@mantelzorgcentrum.nl En wij bellen mantelzorgers actief op om het contact te houden.
Humanitas Alle projecten gaan daar waar mogelijk (op aangepaste wijze) door. Zie ook https://www.humanitas.nl/afdeling/noord-kennemerland/activiteiten/ Bijvoorbeeld de Belmaatjes: https://www.humanitas.nl/afdeling/noord- kennemerland/activiteiten/humanitas-maatjes---nkl/ Je kunt Humanitas bellen op nummer 072- 5401800 of je aanmelden via de website. Op werkdagen telefonisch bereikbaar tussen 09.30 - 12.30 en 13.30 - 16.00 uur
MEE&deWering Voor informatie, advies en ondersteuning. Elke werkdag van 08.30 tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar op 088 - 0075 000.
RCO de Hoofdzaak
 • Luisterend oor
 • Cliëntondersteuning
 • Zelfhulpgroepen en (herstel)cursussen
Neem contact op met je contactpersoon bij De Hoofdzaak. Heb je nog geen contactpersoon? Bel dan met de locatie in jouw regio en spreek een bericht in. We bellen dan zo snel mogelijk terug. Locatie Alkmaar: 072-5143380. Cliënten kunnen ook mailen naar: corona@rcodehoofdzaak.org. Laat je naam, woonplaats en telefoonnummer achter, dan bellen we je zo snel mogelijk!
Stichting Present
 • Praktische (schilderen, behangen, laminaat leggen, spullen opruimen of afvoeren). Iedere hulpvraag duurt wel veel langer dan de gewoonlijke 1of 2daagse klussen, want er wordt gewerkt in "estafette vorm".
 • Tuinklussen/overwoekerde tuinen
 • Langlopende trajecten voor boodschappenhulp en de hond uitlaten
Contactpersoon Mieke Johnson mieke.johnson@presentalkmaar.nl 06-45334719 www.presentalkmaar.nl info@presentalkmaar.nl
Team Vrijwillig (voorheen VCRA)
 • Vrijwillige chauffeurs om mensen zonder vervoer naar de vaccinatielocatie te brengen.
 • Brengt vraag en aanbod samen voor maatschappelijke organisaties en particulieren.
Telefonisch bereikbaar via 072 519 16 00. maandag t/m donderdag van 9.00 tot 17.00 uur bereikbaar. Of stuur een mail naar info@teamvrijwillig.nl Vermeld dan het telefoonnummer waarop je overdag het beste te bereiken bent. Dan bellen we je zo snel mogelijk. www.teamvrijwillig.nl/contact
Wijkleercentrum Studenten van het wijlleerbedrijf bieden ook in Corona tijd informele hulp. Neem contact op met de coördinatoren van het wijkleercentrum, zij bespreken de mogelijkheden
 • Een wandeling maken
 • Samen boodschappen doen
 • Samen werken in de tuin
 • Een praatje maken
 • ;Samen licht huishoudelijke werkzaamheden uitvoeren
06 15050681 alkmaarzuid@wijkleerbedrijf.nl Wijkleercentrum Noord Elles Fenijn 06 57418135 alkmaarnoord@wijkleerbedrijf.nl
Odensehuis Odensehuis Alkmaar blijft open! Natuurlijk met bepaalde voorzorgmaatregelen zoals een extra grote goed geventileerde ruimte! Zodat de bezoekers veilig kunnen blijven komen. Odensehuis Alkmaar is een informatie- en ontmoetingsplek voor mensen met (beginnende) dementie en geheugenproblemen, mantelzorgers en hun familie en vrienden. Er is ruimte voor ontmoeting, ondersteuning, activiteiten en advies. Een Odensehuis biedt een stem aan mensen met dementie en de mantelzorgers. Het is een veilige plek naast hun eigen woonomgeving waar ze zich ‘thuis’ kunnen voelen. Iedere dinsdagmiddag van 12.00 tot 16.00 uur in wijkcentrum De Oever, Amstelstraat 1 in Alkmaar. Verwijzen of meer willen weten, dan kunt u mailen naar odensehuis@de-oever.nl of bellen met het wijkcentrum (072) 511 73 11. Bij vervoersproblemen zoeken we naar een oplossing! Vanwege de coronamaatregelen werken we op afspraak en vragen we cliënten vooraf zich aan te melden en als daar behoefte aan is, gaat de coördinator op huisbezoek.
Respijthuis Op dit moment kant het Respijhthuis maximaal 3 gasten in dezelfde periode ontvangen. Wanneer men gebruik wil maken van het Respijthuis dan kan dat het beste via Zorgbemiddeling van de Zorgcirkel 0885591307. Zie ook https://www.respijthuis- alkmaar.nl/
’t Praethuys Alkmaar Inloophuis ’t Praethuys is een centrum voor leven met en na kanker. Je vindt er aandacht, informatie en inspiratie. Het aanbod is voor kankerpatiënten, naasten en nabestaanden. Ook bieden wij zorg voor kinderen en jongeren die te maken hebben met kanker. Je bent welkom, op korte termijn, op afspraak. We starten met een kennismakingsgesprek, wat is je verhaal, waar ben je naar op zoek. We bieden altijd een luisterend oor, daarnaast lotgenotencontact wat we op dit moment via Zoom aanbieden. Ook voor hulp door professionals, psycholoog en/of geestelijk verzorgers, ben je welkom in ’t Praethuys. Zodra de deur weer echt open kan bieden we een ruim aanbod aan ontspanning, creativiteit en lotgenotencontact. Wij zijn aanwezig van maandag tot en met donderdag. Bel of mail voor informatie en/of het maken van een afspraak. 072 – 5113644 info@praethuys.nl www.praethuys.nl