Voorzittersoverleg Alkmaar

Het draait om (en op) vrijwilligers

Wat

Hoe

Wie

Allen van VZO

 

2. Arbeidsparticipatie

Wat

Hoe

Wie

3. Centrale plek in de wijk/Partner Wmo

Wat

Hoe

Wie

4. Partnerschap met de gemeente

Wat

Hoe

Wie

5. Interne organisatie op orde

Wat

Hoe

Wie

5a. Samenvoegen besturen

Wat

Hoe

Wie

6. Ontwikkelperspectief per bewonersonderneming

Wat

Hoe

Wie

 

 

Secretaris Voorzittersoverleg

Tanja Schermerhorn