verzameling van alle logo's van de Vzo deelnemers

Deze site is op 29 november 2023 bijgewerkt


Over het Voorzittersoverleg

Kaartje van Alkmaar met alle wijk- en buurtcentra

Het Vzo Alkmaar is een samenwerkingsverband van bestuurders van de bewonersondernemingen, buurt- en wijkcentra in de gemeente Alkmaar. Op deze website vindt u algemene informatie over de bewonersondernemingen, wijk- en buurthuizen. De website is ook bedoeld als platform voor het delen van kennis. Heeft u informatie die van belang is voor de bewonersondernemingen stuur dan een mailtje naar info@vzo-alkmaar.nl De deelnemende organisaties zijn: De Rietschoot, Daalmeer, Het Vlijthof, Mare Nostrum, De Blauwe Boom, De Eenhoorn/ De Sociëteit /De Blekerij, De Oever, Zuid-West, De Wachter, Thuis in Overdie, De Alkenhorst, De Rekere 2.0, Oud Overdie en Overdie Ontmoet. Op de ' pagina deelnemers' van deze site vindt u de contactgegevens van alle bij het Vzo aangesloten instellingen. Het Vzo biedt gemeente en andere instellingen/bedrijven een podium om in één bijeenkomst alle aangesloten bewonersondernemingen, wijk-, buurt- en ontmoetingscentra te bereiken.

De Smederij is niet aangesloten bij het Vzo, maar maakt wel deel uit van de voorzieningen voor de wijken en buurten.

Vzo-magazine

Laptop, tablet en telefoon met daarop een afbeeling uit het digitaal magazine

Het Vzo is het platform waarbij veertien bewonersondernemingen cq. buurt- en wijkcentra zijn aangesloten. Ze hebben met elkaar zeventien locaties onder hun hoede in Alkmaar (stad). Het digitaal magazine geeft informatie over deze centra en is bedoeld voor professionals die werkzaam zijn in de wijken van Alkmaar, voor bestuurders, raadsleden en medewerkers van de gemeente Alkmaar en overige belangstellenden. U vindt in dit VZO-magazine informatie over ouderen, samen eten, vrijwilligers, de locaties, een start in de wijk en wijkgericht ondersteuning. Het magazine is te vinden op www.wijkcentra-alkmaar.nl. Heeft u vragen over het magazine, mist u iets, laat het ons weten! 

Definitie bewonersonderneming

Een bewonersonderneming is een wijk- of buurtgerichte organisatie van bewoners, die zich richt op de instandhouding en verbetering van het sociale klimaat én de economie van uw buurt/wijk (definitie website gemeente Alkmaar). Tijdens een werkconferentie is (17 mei 2017) de titel 'Bewonersonderneming' losgelaten. Een aantal Vzo-deelnemers blijft de naam 'bewonersonderneming' gebruiken, anderen gebruiken voortaan de naam ontmoetingscentrum, wijkcentrum, buurthuis of huis van de wijk.

Nieuwsbrief Vzo

Het Vzo verstuurt -in principe- eens per drie maanden een nieuwsbrief met daarin de jongste ontwikkelingen bij de bewonersondernemingen. U kunt een abonnement op deze nieuwsbrief nemen: klik hier voor de nieuwsbrief van het Vzo.

Volgende vergadering Vzo

30 januari 2024