kop website met alle logo's van de deelnemers

Deze website is ververst op 20 januari 2022 om  21.59 uur

Over het Vzo

Het Vzo Alkmaar is een samenwerkingsverband van bestuurders van de bewonersondernemingen,  buurt- en wijkcentra in de gemeente Alkmaar. Op deze website vindt u algemene informatie over de bewonersondernemingen, wijk- en buurthuizen. De website is ook bedoeld als platform voor het delen van kennis. Heeft u informatie die van belang is voor de bewonersondernemingen stuur dan een mailtje naar info@vzo-alkmaar.nl

De deelnemende organisaties zijn: De Rietschoot/De Hofstaete, Daalmeer, Het Vlijthof, Mare Nostrum, De Blauwe Boom, De Eenhoorn/ De Sociëteit /De Blekerij, De Oever, Zuid-West, De Wachter, Thuis in Overdie, De Alkenhorst, De Rekere 2.0, Oud Overdie en Overdie Ontmoet. Op de ' pagina deelnemers' van deze site vindt u de contactgegevens van alle bij het Vzo aangesloten instellingen. Het Vzo biedt gemeente en andere instellngen/bedrijven een podium om in één zitting alle aangesloten bewonersondernemingen, wijk- en buurt- en ontmoetingscentra te bereiken.

Het eerstvolgend Vzo-overleg is gepland op 3 februari 2022, van 19.30-22.00 uur. De vergadering wordt gehouden bij Het huis van de wijk: De Alkenhorst Schelfhoutlaan 4, 1816 LG Alkmaar

De wijk- buurthuizen Het Ambacht en De Smederij zijn niet aangesloten bij het Vzo, maar maken wel deel uit van de voorzieningen voor de wijken en buurten.Coronamaatregelen na 15 januari

Tekening man met mondkapje

De aangekondigde coronaversoepelingen die met ingang van 15/1 van kracht worden, hebben geen gevolgen voor de wijk- en buurtcentra of het sociaal werk in het algemeen. Eventueel wordt er volgende week opnieuw gekeken naar de sport- en spelmogelijkheden. De huidige handreiking blijft gelden met de volgende aandachtspunten: 

 • Buurt- en wijkcentra blijven geopend voor georganiseerde dagopvang en opvang van kwetsbare groepen. Hier geldt geen verplichte eindtijd en geen groepsmaximum. 

 • (sociaal werk) activiteiten voor binnen kunnen gewoon doorgaan zonder eindtijd en zonder groepsmaximum. (sociaal werk) activiteiten voor buiten voor jongeren t/m 17 jaar hebben geen groepsmaximum, wel een eindtijd van 17:00 uur. 

 • Sport en beweegactiviteiten kunnen binnen en buiten weer doorgang vinden. Hiervoor geldt geen eindtijd en geen maximale groepsgrootte. Dit hoeft niet te gaan om sociaal gerelateerde activiteiten (zie ook: Corona en sport | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl).

 • Kunst en cultuurvoorzieningen kunnen binnen en buiten weer doorgang vinden. Hiervoor geldt geen eindtijd en geen maximale groepsgrootte. Dit hoeft niet te gaan om sociaal werk gerelateerde activiteiten (zie ook: Corona en zingen, toneelspelen, dansen, muziek maken en acteren | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl)

 • Let op: alle evenementachtige activiteiten binnen of buiten zijn niet toegestaan. 

 • Op de pagina actueel van deze site vindt u een aanvulling op de handreiking van 30 november 

 • Bovenstaande informatie komt van Sociaal Werk Nederlanden van LSA bewoners


17/1-2022: mailwisseling wijkcentrum De Oever/Gemeente Alkmaar

De Oever:
Wellicht ten overvloede, maar wij houden ons vooralsnog aan de geldende Handreiking voor Wijk- en Buurtcentra van 30 november jl. en de brief van VWS dd. 18 december jl.. Wat inhoudt dat wij alleen het sociaal werk en essentiële activiteiten (voor de meeste kwetsbaren) blijven faciliteren. Zoals Starlet bloedafname, jongerenwerk, Voor Mekaar Oudorp Spreekuur, dagbesteding, inloopochtenden, etc. Vanochtend wel even contact opgenomen met brancheorganisatie Sociaal Werk Nederland en zij geven aan zo spoedig mogelijk rond de tafel te gaan met VWS ivm met de huidige onduidelijkheden. Mogen de wijk- en buurtcentra nu wel of geen "niet-essentiële" sport-, spel - kunst- en cultuuractiviteiten faciliteren, aangezien deze niet seq onder de noemer; sociaal werk vallen, maar verhuur. Daarnaast dienen doorstroomlokaties als Musea ook dicht te blijven, bibliotheken niet, wellicht vanwege essentiëel karakter

Gemeente Alkmaar:
Hopelijk komt er snel meer duidelijkheid over de grijze gebieden en tot die tijd, bij twijfel dus niet versoepelen.


Word jij de digitale held van je wijk? Meld je aan als digitaalwijkambassadeur!

Digitale criminaliteit of cybercrime is een steeds groter probleem. Je bent het zelf vast tegengekomen. Een sms van de "Belastingdienst" met de vraag om €549 te betalen. Of een telefoontje van de bank: “jouw spaargeld loopt gevaar. Maak het snel over naar een andere rekening". Ook in Alkmaar worden steeds meer mensen slachtoffer van cybercrime. De gemeente Alkmaar is daarom op zoek naar digitale voor een cyberveiliger Alkmaar.

 • Ben je wel eens online opgelicht en wil je je buurt hiervoor waarschuwen? 
 • Heb je kennis van IT en wil je je buurtbewoners helpen in de strijd tegen cybercriminelen?
 • Ben je geïnteresseerd in online criminaliteit en wil jeslachtoffers helpen voorkomen?
 • Digitale criminaliteit of cybercrime is een steeds groter probleem. Je bent het zelf vast tegengekomen. Een sms van de "Belastingdienst" met de vraag om €549 te betalen. Of een telefoontje van de bank: “jouw spaargeld loopt gevaar. Maak het snel over naar een andere rekening".

Ook in Alkmaar worden steeds meer mensen slachtoffer van cybercrime. De gemeente Alkmaar is daarom op zoek naar digitale wijkambassadeurs voor een cyberveiliger Alkmaar. Kortom, maak jij je wijk graag cyberveiliger? Meld je dan vóór 21 februari aan en ga actief aan de slag in jouw wijk als digitaal wijkambassadeur. Lees verder op de pagina actueel. 
Ondersteuning kosten naleving toegangscontrolebewijs (CTB)

De veiligheidsregio NHN heeft een specifieke uitkering ontvangen voor ondersteuning van naleving op de toegangscontrole. De gemeente Alkmaar heeft hiervoor een bedrag beschikbaar gesteld gekregen. Het college heeft besloten deze gelden voor te schieten en achteraf te declareren bij de veligheidsregio. Om te komen tot de juiste verdeling van middelen t.b.v. horeca, sport, kunst en cultuur en wijk- en buurtcentra en te zorgen voor een rechtmatige verantwoording van besteding, wordt per onderdeel een werkwijze afgesproken.

Werkwijze wijk- en buurtcentra

Om een beroep te kunnen doen op de middelen dienen wijk- en buurtcentra met horecavoorziening vooraf door middel van een toegelicht plan toestemming te vragen voor de extra kosten. Het plan kan worden gestuurd naar aschipper@alkmaar.nl. Na akkoord kunnen de kosten bij de gemeente gedeclareerd worden. Overigens gelden voor wijk- en buurtcentra veel uitzonderingen op de toegangscheck (lees verder)
Gevarieerd activiteitenpakket in de buurt- en wijkcentra

plaatje over sociale cohesieDe buurt- en wijkcentra in Alkmaar starten het seizoen 2021/2022 met een scala aan activiteiten en projecten voor jong en oud. De buurt- en wijkcentra zijn verspreid over de stad Alkmaar en makkelijk toegankelijk voor diverse doelgroepen uit de wijk. Alle locaties spelen, op hun eigen manier, een rol in buurt of wijk. Er wordt een breed en gevarieerd activiteitenpakket georganiseerd door en voor de bewoners van Alkmaar (uiteraard corona-veilig). De bewoners kunnen er ook terecht voor vragen en hulp. Aandachtsgebieden zijn bijvoorbeeld;

 • De wekelijkse maaltijden
 • De huiskamers voor jongeren
 • Aandacht voor eenzaamheid en dementie

Velen weten de weg al te vinden, want de buurt- en wijkcentra worden de laatste jaren drukker bezocht dan ooit. Via de gezamenlijke website (www.vzo-alkmaar.nl) zijn alle aangesloten buurt- en wijkcentra te vinden met een link naar ieders website voor meer informatie over het programma, aanmelden, kosten, en dergelijke. Meer weten over het aanbod, dat kunt u lezen op de pagina 'actueel'

Digitaal magazine Vzo

Het VZO is het platform waarbij dertien bewonersondernemingen cq. buurt- en wijkcentra zijn aangesloten. Ze hebben met elkaar zestien locaties onder hun hoede in Alkmaar (stad). 

Dit magazine geeft informatie over de centra en is bedoeld voor professionals die werkzaam zijn in de wijken van Alkmaar, voor bestuurders en raadsleden medewerkers van de gemeente Alkmaar’ en overige belangstellenden. 

U vindt er onderwerpen over ouderen, samen eten, vrijwilligers, de locaties, een start in de wijk en wijkgericht ondersteuning. U vindt het magazine op www.wijkcentra-alkmaar.nl

Heeft u vragen over het magazine, mist u iets, laat het ons weten!


Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI)

De gemeente Alkmaar start, in samenwerking met aanbieder Groups for Balance, per 1 januari 2021 een pilot 'Gecombineerde Leefstijl Interventie'. Tijdens de pilot wordt het programma Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) toegankelijk gemaakt voor personen met een laag Sociaal Economische Status (SES). Meer informatie over GLI via deze link.

Coalitie tegen eenzaamheid

Een aantal organisaties heeft de handen ineengeslagen om de eenzaamheid in gemeente Alkmaar ‘aan te pakken.’ Eén van de concrete acties die hieruit voortkomt is het aanbieden van voorlichting en/of training. Andere gezamenlijke acties zijn in ontwikkeling, sociaal cultureel werk is hierbij betrokken. De bewonersondernemingen, buurt- en wijkcentra worden hierbij betrokken zodra de plannen wat concreter zijn.

Deborah Zee, namens Voor Mekaar, en Tanja Schermerhorn, namens het Vzo, nemen deel aan de bijeenkomsten van Coalitie aanpak eenzaamheid.

Steunpunt Eenzaamheid Alkmaar

Er gebeurt ook al veel –per organisatie- op het gebied van eenzaamheid (en preventie). Denk aan de opening van het Steunpunt Eenzaamheid Alkmaar in De Oever in oktober. Dit Steunpunt werkt Alkmaarbreed en werkt met ambassadeurs. De ambassadeurs kunnen de kapper, de medewerker bij een supermarkt, een pastoraal werker, de sportcoach zijn. Ambassadeurs worden getraind om eenzaamheid te signaleren en goed te kunnen doorverwijzen. Andere wijken kunnen ook ambassadeurs werven voor hun wijk en aanhaken bij het Steunpunt Eenzaamheid in De Oever.

Voorlichting of training eenzaamheid

Petra Feenstra, wijkverpleegkundige bij Evean, kan voorlichting of training geven over het onderwerp eenzaamheid. Dit kan op maat gemaakt worden, afhankelijk van de behoefte en doelgroep per bewonersonderneming, buurt- of wijkcentrum

 • Voorlichting over eenzaamheid duurt ongeveer 1 uur. De deelnemers krijgen basisinformatie over wat eenzaamheid is en welke verschillende vormen van eenzaamheid er zijn.
 • Training over eenzaamheid duurt 4 uur. Hierbij wordt dieper op onderwerpen ingegaan. Afhankelijk van de deelnemersgroep passeren diverse onderwerpen de revue. Denk aan: signalering, tools hoe je om kunt gaan met mensen die eenzaamheid ervaren, oefeningen en er worden in deze training ook (voorbeeld) filmpjes gebruikt.

Zodra een bewonersonderneming, buurt- of wijkcentrum globaal weet wat het wil -training of voorlichting en voor wie?- kan het contact opnemen met Petra Feenstra voor de verdere uitwerking.

 • De voorlichting zit in het pakket van Evean
 • Er zijn geen kosten aan verbonden (*)
 • De training kost €350,- (*)
 • Voorlichting en training worden uiteraard coronaproof aangeboden conform de daarvoor geldende regels, 1,5 meter afstand, alleen zitplaatsen, mondkapje (in de verkeersruimte)
 • Contact: P.Feenstra@evean.nl

(*) De huur van de ruimte en koffie/thee voor de deelnemers zijn niet bij de prijs inbegrepen

Nieuwsbrief Vzo

Het VZO verstuurt -in principe- eens per drie maanden een nieuwsbrief met daarin de jongste ontwikkelingen bij de bewonersondernemingen. U kunt een abonnement op deze nieuwsbrief nemen: klik hier voor de nieuwsbrief van het Vzo

Definitie bewonersonderneming

Een bewonersonderneming is een wijk- of buurtgerichte organisatie van bewoners, die zich richt op de instandhouding en verbetering van het sociale klimaat én de economie van uw buurt/wijk (definitie website gemeente Alkmaar). Tijdens een werkconferentie is (17 mei 2017) de titel 'Bewonersonderneming' losgelaten. Een aantal VZO-deelnemers blijft de naam 'bewonersonderneming' gebruiken, anderen gebruiken voortaan de naam ontmoetingscentrum, wijkcentrum, buurthuis of huis van de wijk.