f

Veelgestelde vragen over de coronamaatregelen (faq)

Op de site van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is actuele informatie te vinden over o.a. de maatregelen rond het covid-19 virus, ook kunt u in het overzicht van veelgestelde vragen zoeken naar antwoorden op uw specifieke vraag.

Catering

Met name de grote wijkcentra verhuren ruimtes, bijvoorbeeld aan de GGD voor trainingen maar ook voor recreatieve activiteiten. Mag er bij verhuur van ruimtes catering plaatsvinden
Artikel 2.3 uit de noodverordening van 14/10 bepaalt dat eet- en drinkgelegenheden moeten worden gesloten. Een eet- en drinkgelegenheid is een plaats waar bedrijfsmatig of anders dan om niet eten en drinken wordt verstrekt en genuttigd ter plaatse. Daaronder vallen dus ook de sportkantines. Dit betekent onder andere dat het ook niet toegestaan is een zaal te huren en daar catering te laten plaatsvinden.

Dansen/muziek/binnensport

Veel wijkcentra faciliteren activiteiten op het gebied van zang, dans en binnensport. Klopt het dat voor zangkoren nog steeds het dringende advies geldt om dit niet door te laten gaan? En dat bij blaasinstrumenten een afstand van 2 meter geldt? Kunnen de koorrepetities doorgang vinden?
Koren en zangensembles kunnen weer repeteren en optreden. Hierbij moeten de richtlijnen die zijn opgenomen in het advies van het RIVM van 30 juni 2020 in acht worden genomen. Omdat hier sprake is van het beoefenen van muziek in de vorm van culturele uiting geldt een uitzondering op de regel dat een gezelschap uit maximaal 4 personen mag bestaan en mag het koor in zijn geheel (op anderhalve meter afstand) bij elkaar zijn. Let op: In de publieke ruimte of in een besloten plaats, niet zijnde een woning of een daarbij behorend erf, mogen maximaal dertig personen (exclusief personeel) aanwezig zijn. (pagina 15 FAQ noodverordening)

Kinderen en volwassen mogen theater, dans of muziek in de vorm van culturele uiting beoefenen. Voor jongeren tot 18 jaar geldt hierbij dat geen 1,5 meter afstand behoeft te worden gehouden. Voor personen van 18 jaar en ouder geldt dat wel 1,5 meter afstand van elkaar moet worden gehouden. (pagina 15 FAQ noodverordening)

Biljart en bridge vallen onder sport. Klop het dat er met maximaal 4 personen gespeeld mag worden met 1,5 afstand? Hoe zit het met afstand houden bij sporten als bowlen, biljarten en darten?
Voor personen vanaf 18 jaar geldt dat de 1,5 meter afstand te allen tijde in acht moet worden genomen en door maximaal vier personen samen mag worden beoefend. Voor binnensporten geldt daarbij een maximum van 30 personen per zelfstandige ruimte.

Welke regels gelden er voor denksporten zoals go, dammen, mahjong, schaken en bridge?
Voor personen vanaf 18 jaar geldt dat de 1,5 meter afstand te allen tijde in acht moet worden genomen en door maximaal vier personen samen mag worden beoefend. Voor binnensporten geldt een maximum van 30 personen per zelfstandige ruimte. (pagina 14 FAQ noodverordening)

Openingstijden

Geldt nog steeds dat wijkcentra tot 1 uur open mogen blijven (mits geen horeca uiteraard)
Indien de eet- en drinkgelegenheid is gevestigd in een inrichting die tevens over andere functies beschikt, beperkt het verbod, bedoeld in het eerste lid, zich tot het deel waar de eet- en drinkgelegenheid gevestigd is. Het is verboden de andere functies tussen 01.00 en 07.00 uur geopend te hebben. (art. 2.3 Noordverodening)

Buitensport

Voor de buitensport (wandelbootcamp) geldt de regel van max 4? Is dit in of exclusief de trainer?
Artikel 2.12 Sportactiviteiten Sportbeoefening is alleen toegestaan in groepen van niet meer dan 4 personen (exclusief trainer).