Placeholder image

Actueel

De samenwerkende bewonersondernemingen/wijk-en buurtcentra trekken, daar waar mogelijk, gezamenlijk op om gedeelde vraagstukken het hoofd te bieden. In een viertal werkgroepen wordt op dit moment gewerkt aan de volgende onderwerpen.

radartjes en ander icoontjes die complexiteit van hulpvraag verbeelden

Deelnemers VZO benoemen een vertrouwenspersoon

Waarom een vertrouwenspersoon?

Veel mensen zijn betrokken bij de voorzieningen van de buurt- en wijkcentra. Heel veel werkzaamheden worden (mede) uitgevoerd door vrijwilligers en in sommige gevallen door beroepskrachten. Zowel cliënten als vrijwilligers hebben recht op een goede en veilige omgeving. Bij ons staan waarden als respect en oprechtheid centraal en iedereen doet zijn/haar best om zo goed mogelijk met elkaar om te gaan.

Ongewenst gedrag, praat erover

Toch kan het ondanks alle goede bedoelingen weleens niet goed gaan in het contact tussen medewerkers onderling en cliënten. Dat er iets is gebeurd waar je na afloop een naar gevoel bij hebt. Bijvoorbeeld iemand zegt iets tegen je wat je vervelend vindt, of je wordt aangeraakt terwijl je dat niet wilt of er is sprake van seksuele toespelingen. Dit wordt ook wel grensoverschrijdend gedrag genoemd. Waar de grens ligt is voor elke persoon verschillend.

Grensoverschrijdend gedrag betreft:

  • Seksuele intimidatie
  • Agressie en geweld
  • Pesten
  • Discriminatie

Als je er niet uitkomt

Natuurlijk kun je zelf praten met degene van wie je het gedrag als ongewenst hebt ervaren. Als je echter behoefte hebt aan een gesprek met iemand die je kan helpen je gevoelens en gedachten onder woorden te brengen en raad te geven over welke stappen te ondernemen kun je contact opnemen met de vertrouwenspersoon van de buurt- en wijkcentra. Dit is Willeke Kelderman. Zij kan je in haar eigen kantoor ontvangen. Neem in dat geval telefonisch contact op onder nummer 0651776831.Tellen en vertellen

Wat doen de wijk- en buurtcentra nu precies? Jaarlijks wordt er veel gemeenschapsgeld gestoken in de wijk- en buurtcentra. Wat levert dat de inwoners van Alkmaar op? Alleen bezoekersaantallen zeggen niet zoveel. De werkgroep 'Tellen en Vertellen' is een proef gestart waarin een verkenning wordt gedaan hoe ‘de oogst’ in getallen en verhalen kan worden samengebracht. De verwachting is dat rond de zomer 2024 de eerste resultaten kunnen worden gepubliceerd.

Sociaal-cultureel werk

Placeholder image

Een aantal wijken en buurten in Alkmaar doen een beroep op professionele ondersteuning door sociaal-cultureel werkers. Een werkgroep buigt zich over de mogelijkheden tot het versterken van de onderlinge samenwerking. Een van de vragen is welke thema’s, die spelen in de hele gemeente Alkmaar, gebaat zijn bij een gemeente brede aanpak. Denk aan thema’s als eenzaamheid, dagbesteding en meedoen. 

Samenwerking Noord

Placeholder image

In Alkmaar Noord nemen Daalmeer, Mare Nostrum en De Rekere 2.0 deel aan het Vzo. Daalmeer, De Rekere 2.0 en Mare Nostrum ervaren aan den lijve hoe moeilijk het is om het besturen van de organisaties op sterkte én op niveau te houden. De werkgroep gaat op zoek naar een  manier voor bestuurlijke samenwerking waarbij de eigenheid van de organisaties bewaard moet blijven.

Jongerenwerk

Placeholder image De gemeente Alkmaar heeft met de beleidsnota 'Outreachend Jongerenwerk' (zie pagina documenten) een aanzet gegeven tot een andere aanpak van het jongerenwerk. Samen met een extern bureau (Radar) en de bewonersondernemingen zoekt Alkmaar naar een manier om de aandacht voor de jongeren te verbeteren én om de resultaten van het Alkmaarse jongerenwerk beter  in kaart te brengen.